Diabetes – Trening og mosjon er viktig både ved forebygging og behandling av diabetes type 2 |Boehringer Ingelheim

Dette er diabetes type 2

Når man spiser, brytes maten ned i tarmen og tas opp i blodet. Karbohydrater brytes ned til sukker. Disse er, sammen med fettsyrer og eggehvitestoff (proteiner), både viktige energikilder for kroppens celler og nødvendige for cellenes normale funksjon. Sukker i blodet er avhengige av hormonet insulin for å komme seg inn i kroppens celler.

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom karakterisert av for lite insulin eller redusert effekt av insulinet (insulinresistens). Ved redusert insulin-effekt forblir sukkeret i blodet. Forhøyet blodsukker fører da til symptomer og øker risikoen for senkomplikasjoner på sikt.

Diabetes kan ramme både barn og voksne, uavhengig av vekt. Ulike faktorer som kan øke risikoen er mannlig kjønn, høy alder, overvekt og diabetes i familen. I tillegg er personer med høyt blodtrykk og/eller ikke-europeisk bakgrunn i risikosonen. Det anslås at ca. 230.000 personer har diabetes i Norge, av disse ca. 200.000 med diabetes type 2. I tillegg anslås det at 100-200.000 har uoppdaget diabetes.1