Diabetes – høyt blodsukker kan på sikt gi senkomplikasjoner som f.eks. nedsatt syn/blindhet, hjerte – og karsykdom mm. |Boehringer Ingelheim

Høyt blodsukker (hyperglykemi)

Høyt blodsukker gir plagsomme symptomer her og nå – og øker risikoen for senkomplikasjoner på sikt.

Se denne filmen eller pek og klikk på de blå sirklene på illustrasjonen under for å lære mer om hva som skjer med kroppen som følge av høyt blodsukker.

Pek og klikk på de blå sirklene

Klikk
Klikk
Klikk
Klikk
Klikk
Klikk
Klikk
Klikk
Generelt
Vekttap som følge av sukker i urinen

Trøtthet

Øye
Sløret syn, varierer med blodsukkeret

Økt risiko for øyeskade
Øye
Hvordan kan høyt blodsukker gi øyeskade?

Høyt blodsukker ved diabetes type 2 kan føre til endringer i netthinnen. Ubehandlet kan dette føre til synstap og til slutt blindhet. Øyeleger kan ved undersøkelse se forandringene i en tidlig fase. Synstap kan forhindres ved korrekt behandling lokalt i øyet (i kombinasjon med god blodsukkerkontroll). Det er viktig å følge øyelegens råd om behandling og jevnlige kontroller.


Munn
Munntørhet

Tørste
Munn
Munntørhet

Tørste

Hjerte og kar
Økt risiko for hjerte- og karsykdom
Hjerte og kar
Hvilken effekt har diabetes på hjertet?

Data fra det svenske diabetesregisteret viser at ca. 1/3 av de som får medisin for diabetes også får behandling for hjerte- og karsykdom.1
Ved diabetes ses både forandringer i de små blodårene til hjertemuskelcellene og de større blodkarene i resten av kroppen. Internasjonale studier viser at pasienter med diabetes har økt risiko for død av hjerte- og karsykdom sammenliknet med friske personer. Ved hjerte- og karsykdom menes innsnevringer i blodforsyningen til hjertet (som kan føre til såkalt hjerteinfarkt), til hjernen (kan føre til hjerneslag) eller til andre deler av kroppen (kan gi smerter ved bevegelse eller føre til dårlig sårheling). En viktig del av behandlingen av diabetes type 2 er derfor å forebygge hjerte- og karsykdommer.

Hvilke symptomer tyder på hjerte- og karsykdom?

Hjerte- og karsykdommer kjennetegnes normalt av brystsmerter, spesielt ved aktivitet, kulde eller stress. Brystsmertene er oftest trykkende, pressende eller klemmende. Smertene lindres ofte av hvile.
Personer med diabetes kan ha et annet bilde av hjerte- og karsykdom, som kjennetegnes ved

  • Tungpust
  • Trøtthet/utmattelse

Spør legen om du har diabetes og opplever symptomer som kan kjennetegne hjerte- og karsykdom.


Hals
Hals
Er snorking farlig?

Noen pasienter opplever følgende: Jeg er så ofte veldig sliten og ukonsentrert i løpet av dagen. Jeg holder på å sovne i bilen på vei hjem fra jobb. Ofte sover jeg urolig,våkner noen ganger med følelse av å ikke få puste og følelse av at jeg kveles. Jeg er ikke uthvilt når jeg våkner og kjenner meg sliten. Min kone klager over at jeg snorker og forteller at jeg har pustepauser, så hun lurer på om hun skal vekke meg. Er dette farlig ? Er det noe å gjøre med dette? Hører du til denne gruppen, har du kanskje noe som heter søvnapnoe, det vil si pustestopp mens du sover. Dette er uheldig da det utover tretthet fører til en øking av blodtrykk og dårligere regulering av ditt blodsukker. Ved mistanke bør du derfor diskutere symptomene med din fastlege da det finnes god behandling for denne tilstanden.


Nyrer
Økt risiko for nyreskade
Nyrer
Hvilken funksjon har nyrene, og hvordan kan nyrene påvirkes av diabetes?

Sammen med leveren renser nyrene blodet for avfallsstoffer. Populært sagt består nyrene av millioner av små renseanlegg. Høyt blodsukker (og høyt blodtrykk) kan skade disse. Lekkasje av eggehvitestoff i urinen (såkalt mikroalbuminuri) er som regel første tegn på skade. Fortsetter dette over lang tid kan nyrenes renseevne avta, og i ytterste konsekvens kan det bli behov for dialyse eller nyretransplantasjon. Det er derfor viktig å ha bra kontroll på blodsukker og blodtrykk. Din lege vil regelmessig undersøke nyrefunksjonen og sjekke nivå av eggehvitestoff i urinen.


Urinveier
Hyppige, store vannlatinger

Sukker i urinen

Kløe

Urinveisinfeksjoner

Ereksjonsvansker
Urinveier
Diabetes og seksualliv

Nerveskade kan hos en del menn med diabetes føre til ereksjonsvansker. God kontroll av blodsukkeret minker risikoen, og hos en del kan dette få problemene til å forsvinne. Ved vedvarende problemer bør du diskutere dette med legen din, da ytterligere undersøkelser kan være nødvendige for å kunne finne rett behandling.
Også kvinner kan få problemer. Soppinfeksjoner og tørrhet i skjeden kan vanskeliggjøre seksuelt samvær, og nerveskade kan gjøre det vanskeligere å bli seksuelt opphisset. Ta kontakt med legen din for hjelp med dette.


Nerver
Økt risiko for nerveskade
Nerver
Hva kan nerveskade føre til av plager?

Høyt blodsukker kan over tid føre til nerveskade (nevropati). Disse kan vise seg i form av føleforstyrrelser, enten som for lite følsomhet (nummenhet) eller smerter/ubehag. Ved lav følsomhet eksempelvis i føttene har man større risiko for fotsår. Hvis det uavhengige (autonome) nervesystemet rammes, så kan dette også føre til mage-tarm problemer, forhøyet hjertefrekvens eller ereksjonsvansker. Det er derfor viktig å få undersøkt føttene jevnlig av helsepersonell. Informer din lege hvis du har føleforstyrrelser og oppsøk lege hvis du får sår på føttene.


Føtter
Økt risiko for fotsår
Føtter
Hva kan nerveskade føre til av plager?

Høyt blodsukker kan over tid føre til nerveskade (nevropati). Disse kan vise seg i form av føleforstyrrelser, enten som for lite følsomhet (nummenhet) eller smerter/ubehag. Ved lav følsomhet eksempelvis i føttene har man større risiko for fotsår. Hvis det uavhengige (autonome) nervesystemet rammes, så kan dette også føre til mage-tarm problemer, forhøyet hjertefrekvens eller ereksjonsvansker. Det er derfor viktig å få undersøkt føttene jevnlig av helsepersonell. Informer din lege hvis du har føleforstyrrelser og oppsøk lege hvis du får sår på føttene.

Generelt
Vekttap som følge av sukker i urinen

Trøtthet
Øye
Sløret syn, varierer med blodsukkeret

Økt risiko for øyeskade
Hvordan kan høyt blodsukker gi øyeskade?

Høyt blodsukker ved diabetes type 2 kan føre til endringer i netthinnen. Ubehandlet kan dette føre til synstap og til slutt blindhet. Øyeleger kan ved undersøkelse se forandringene i en tidlig fase. Synstap kan forhindres ved korrekt behandling lokalt i øyet (i kombinasjon med god blodsukkerkontroll). Det er viktig å følge øyelegens råd om behandling og jevnlige kontroller.

Munn
Munntørhet

Tørste
Hjerte og kar
Økt risiko for hjerte- og karsykdom
Hvilken effekt har diabetes på hjertet?

Data fra det svenske diabetesregisteret viser at ca. 1/3 av de som får medisin for diabetes også får behandling for hjerte- og karsykdom.1
Ved diabetes ses både forandringer i de små blodårene til hjertemuskelcellene og de større blodkarene i resten av kroppen. Internasjonale studier viser at pasienter med diabetes har økt risiko for død av hjerte- og karsykdom sammenliknet med friske personer. Ved hjerte- og karsykdom menes innsnevringer i blodforsyningen til hjertet (som kan føre til såkalt hjerteinfarkt), til hjernen (kan føre til hjerneslag) eller til andre deler av kroppen (kan gi smerter ved bevegelse eller føre til dårlig sårheling). En viktig del av behandlingen av diabetes type 2 er derfor å forebygge hjerte- og karsykdommer.

Hvilke symptomer tyder på hjerte- og karsykdom?

Hjerte- og karsykdommer kjennetegnes normalt av brystsmerter, spesielt ved aktivitet, kulde eller stress. Brystsmertene er oftest trykkende, pressende eller klemmende. Smertene lindres ofte av hvile.
Personer med diabetes kan ha et annet bilde av hjerte- og karsykdom, som kjennetegnes ved

  • Tungpust
  • Trøtthet/utmattelse

Spør legen om du har diabetes og opplever symptomer som kan kjennetegne hjerte- og karsykdom.

Hals
Er snorking farlig?

Noen pasienter opplever følgende: Jeg er så ofte veldig sliten og ukonsentrert i løpet av dagen. Jeg holder på å sovne i bilen på vei hjem fra jobb. Ofte sover jeg urolig,våkner noen ganger med følelse av å ikke få puste og følelse av at jeg kveles. Jeg er ikke uthvilt når jeg våkner og kjenner meg sliten. Min kone klager over at jeg snorker og forteller at jeg har pustepauser, så hun lurer på om hun skal vekke meg. Er dette farlig ? Er det noe å gjøre med dette? Hører du til denne gruppen, har du kanskje noe som heter søvnapnoe, det vil si pustestopp mens du sover. Dette er uheldig da det utover tretthet fører til en øking av blodtrykk og dårligere regulering av ditt blodsukker. Ved mistanke bør du derfor diskutere symptomene med din fastlege da det finnes god behandling for denne tilstanden.

Nyrer
Økt risiko for nyreskade
Hvilken funksjon har nyrene, og hvordan kan nyrene påvirkes av diabetes?

Sammen med leveren renser nyrene blodet for avfallsstoffer. Populært sagt består nyrene av millioner av små renseanlegg. Høyt blodsukker (og høyt blodtrykk) kan skade disse. Lekkasje av eggehvitestoff i urinen (såkalt mikroalbuminuri) er som regel første tegn på skade. Fortsetter dette over lang tid kan nyrenes renseevne avta, og i ytterste konsekvens kan det bli behov for dialyse eller nyretransplantasjon. Det er derfor viktig å ha bra kontroll på blodsukker og blodtrykk. Din lege vil regelmessig undersøke nyrefunksjonen og sjekke nivå av eggehvitestoff i urinen.

Urinveier
Hyppige, store vannlatinger
Sukker i urinen
Kløe
Urinveisinfeksjoner
Ereksjonsvansker
Diabetes og seksualliv

Nerveskade kan hos en del menn med diabetes føre til ereksjonsvansker. God kontroll av blodsukkeret minker risikoen, og hos en del kan dette få problemene til å forsvinne. Ved vedvarende problemer bør du diskutere dette med legen din, da ytterligere undersøkelser kan være nødvendige for å kunne finne rett behandling.
Også kvinner kan få problemer. Soppinfeksjoner og tørrhet i skjeden kan vanskeliggjøre seksuelt samvær, og nerveskade kan gjøre det vanskeligere å bli seksuelt opphisset. Ta kontakt med legen din for hjelp med dette.

Nerver
Økt risiko for nerveskade
Hva kan nerveskade føre til av plager?

Høyt blodsukker kan over tid føre til nerveskade (nevropati). Disse kan vise seg i form av føleforstyrrelser, enten som for lite følsomhet (nummenhet) eller smerter/ubehag. Ved lav følsomhet eksempelvis i føttene har man større risiko for fotsår. Hvis det uavhengige (autonome) nervesystemet rammes, så kan dette også føre til mage-tarm problemer, forhøyet hjertefrekvens eller ereksjonsvansker. Det er derfor viktig å få undersøkt føttene jevnlig av helsepersonell. Informer din lege hvis du har føleforstyrrelser og oppsøk lege hvis du får sår på føttene.

Føtter
Økt risiko for fotsår
Hva kan nerveskade føre til av plager?

Høyt blodsukker kan over tid føre til nerveskade (nevropati). Disse kan vise seg i form av føleforstyrrelser, enten som for lite følsomhet (nummenhet) eller smerter/ubehag. Ved lav følsomhet eksempelvis i føttene har man større risiko for fotsår. Hvis det uavhengige (autonome) nervesystemet rammes, så kan dette også føre til mage-tarm problemer, forhøyet hjertefrekvens eller ereksjonsvansker. Det er derfor viktig å få undersøkt føttene jevnlig av helsepersonell. Informer din lege hvis du har føleforstyrrelser og oppsøk lege hvis du får sår på føttene.

Høyt blodsukker fører til at sukker tisses ut i urinen. Samtidig økes urinmengden med hyppig vannlating da sukker binder vann. Væsketap fører til tørste og trøtthet. Økt sukkermengde i urinen øker også risikoen for infeksjoner og kløe, spesielt i underlivet. Samtidig kan dårlig sårheling oppleves. Høyt blodsukker kan også gi uklart og sløret syn.

På sikt øker høyt blodsukker risikoen for senkomplikasjoner. Disse omfatter 2 er ikke et norsk ord: redusert følsomhet og/eller smerter i armer og ben, sår på føttene samt problemer med øyne, nyre og utvikling av hjerte- og karsykdom.

Senkomplikasjoner:

 

Hvilken effekt har diabetes på hjertet?

Data fra det svenske diabetesregisteret viser at ca. 1/3 av de som får medisin for diabetes også får behandling for hjerte- og karsykdom.1

Ved diabetes ses både forandringer i de små blodårene til hjertemuskelen og de større blodkarene i resten av kroppen. Internasjonale studier viser at pasienter med diabetes har økt risiko for død av hjerte- og karsykdom sammenliknet med friske personer. Ved hjerte- og karsykdom menes innsnevringer i blodforsyningen til hjertet (som kan føre til såkalt hjerteinfarkt), til hjernen (kan føre til hjerneslag) eller til armer og/eller ben (kan gi leggsmerter ved gange og dårlig sårtilheling). En viktig del av behandlingen av diabetes type 2 er derfor å forebygge hjerte- og karsykdom.

 

Hvilke symptomer tyder på hjerte- og karsykdom?

Hjerte- og karsykdom kjennetegnes normalt av brystsmerter, spesielt ved aktivitet, kulde eller stress. Brystsmertene er oftest trykkende, pressende eller klemmende. Smertene lindres ofte av hvile.

Personer med diabetes kan ha et annet bilde av hjerte- og karsykdom, som kjennetegnes ved

  • Tungpust
  • Trøtthet/utmattelse

Spør legen din om du har diabetes og opplever symptomer som kan tyde på hjerte- og karsykdom.

Legen din kan informere deg om legemidler som kan forebygge hjerte- og karsykdommer.

 

Hvilken funksjon har nyrene, og hvordan kan nyrene påvirkes av diabetes?

Sammen med leveren renser nyrene blodet for avfallsstoffer. Populært sagt består nyrene av millioner av små renseanlegg. Høyt blodsukker (og høyt blodtrykk) kan skade disse. Lekkasje av eggehvitestoff i urinen er som regel første tegn på skade. Fortsetter dette over lang tid kan nyrenes renseevne avta, og i ytterste konsekvens kan det bli behov for dialyse eller nyretransplantasjon. Det er derfor viktig å ha god kontroll på blodsukker og blodtrykk. Din lege vil regelmessig undersøke nyrefunksjonen og sjekke nivå av eggehvitestoff i urinen.

 

Hva kan nerveskade føre til av plager?

Høyt blodsukker kan over tid føre til nerveskade (nevropati). Disse kan vise seg i form av nedsatt følsomhet, enten som nedsatt følsomhet (nummenhet) eller smerter/ubehag. Ved lav følsomhet eksempelvis i føttene har man større risiko for fotsår. Hvis det uavhengige (autonome) nervesystemet rammes, så kan dette også føre til mage-tarm problemer, forhøyet hjertefrekvens eller ereksjonsvansker. Det er derfor viktig å få undersøkt føttene jevnlig av helsepersonell. Informer din lege hvis du har føleforstyrrelser og oppsøk lege hvis du får sår på føttene.

 

Hvordan kan høyt blodsukker gi øyeskade?

Høyt blodsukker ved diabetes type 2 kan føre til endringer i netthinnen. Ubehandlet kan dette føre til synstap og til slutt blindhet. Øyeleger kan ved undersøkelse se forandringene i en tidlig fase. Synstap kan forhindres ved korrekt behandling lokalt i øyet (i kombinasjon med god blodsukkerkontroll). Det er viktig å følge øyelegens råd om behandling og jevnlige kontroller.

 

Diabetes og seksualliv

Nerveskade kan hos en del menn med diabetes føre til ereksjonsvansker. God kontroll av blodsukkeret minker risikoen, og hos en del kan dette få problemene til å forsvinne. Ved vedvarende problemer bør du diskutere dette med legen din, da ytterligere undersøkelser kan være nødvendige for å kunne finne rett behandling.

Også kvinner kan få problemer. Soppinfeksjoner og tørrhet i skjeden kan vanskeliggjøre seksuelt samvær, og nerveskade kan gjøre det vanskeligere å bli seksuelt opphisset. Ta kontakt med legen din for hjelp med dette.

 

Er snorking farlig?

Noen pasienter opplever følgende: Jeg  er så ofte veldig sliten og ukonsentrert i løpet av dagen. Jeg holder på å sovne i bilen på vei hjem fra jobb. Ofte sover jeg urolig,våkner noen ganger  med følelse  av å ikke få puste og følelse av at jeg kveles. Jeg er ikke uthvilt når jeg våkner og kjenner meg sliten. Min kone klager over at jeg snorker og forteller at jeg har pustepauser, så hun lurer på om hun skal vekke meg. Er dette  farlig ? Er det noe å gjøre med dette? Hører du til denne gruppen, har du kanskje noe som heter søvnapnoe, det vil si pustestopp mens du sover. Dette er uheldig da det utover tretthet fører til en øking av blodtrykk og dårligere regulering av ditt blodsukker. Ved mistanke bør du derfor diskutere symptomene med din fastlege da det finnes god behandling for denne tilstanden.
 

Referanser
  1. Norhammar, Bodegård, Nyström et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, ans associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia 2016; 59:1692-1701).