Diabetes – symptomer på diabetes type 2, kanskje er du trett og orker ikke like mye som før?

Symptomer

Symptomer på diabetes type 2 utvikler seg over måneder til år. Grunnet den gradvise utviklingen lærer man seg ofte å leve med plagene. Mange tolker dem som vanlige tegn på aldring, og det kan derfor gå lang tid før diagnosen stilles.

Typiske symptomer er:

  • Trøtthet
  • Tørste
  • Hyppig vannlating
  • Kløe
  • Infeksjon i huden eller soppinfeksjon i underlivet
  • Synsforstyrrelser
  • Dårlig sårtilheling